తాజ్ ద‌క్క‌న్ హోట‌ల్‌లో ‘మెలోడ్రామా’ ఫ్యాష‌న్ ఎగ్జిబిష‌న్ ప్రారంభం