'24 కిస్సెస్' ఫస్ట్ లుక్, టీజర్‌ లాంచ్Related News