ప్రధాని మోదీ యోగాసనాలపై తమిళనాట పేలుతున్న సెటైర్లు!