జనసంద్రమైన రాజమండ్రి రోడ్‌ కం రైల్వే బ్రిడ్జి.. జగన్ పాదయాత్ర