గాంధీ అనగానే స్వాతం త్య్ర సమరయోధుడని, ‘జాతిపిత, మహాత్ముడు’ అని అంటారని మాత్ర మే నేటి యువత భావిస్తుంది. కానీ, ఆ లక్ష్య సాధనలో ఆయన అనుసరించిన వి ధానాలు, నమ్ముకున్న సి ద్ధాంతాలు ఉత్కృష్ఠమైనవి.
‘చెడు చూడకు.. వినకు.. చెడు మాట్లాడకు’ - ఇదీ బాపూజీ చెప్పిన నీతి సూక్తి. కానీ, నేటి సామాజిక పరిస్థితులు ఇందుకు వ్యతిరేకంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఎటుచూసినా చెడు రాజ్య మేలుతోంది.
మహిళా భక్తు లకు కూడా శబరిమలై దేవాలయంలోకి ప్రవేశార్హత ఉందం టూ సుప్రీం కో ర్టు తీర్పు చెప్పి ంది. ఇది మతపరైమెన అంశం కాబట్టి దీనిపై మతపెద్దలే నిర్ణయం తీసుకుంటారని, అందువల్ల ఈ అంశంలో నాయస్థానాల జోక్యం మానుకుని మతపెద్దలకే వదిలేయాలని వాదిస్తున్న వారున్నారు.
గాంధీజీ గొప్ప తాత్త్వికుడేం కాదు. కానీ గొప్ప రాజకీయ నాయకుడు. భారత దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలోకి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ వర్గాల స్థానంలోకి దిగువ కులాల్నీ, మధ్య తరగతి ప్రజల్ని తెచ్చి నిలబెట్టినవాడు.
‘గాంధీ పుట్టిన దేశమా ఇది, నెహ్రు కోరిన సంఘమా ఇది, సామ్యవాదం రామరాజ్యం సంభవించే కాలమా’ అనే పాట మన చెవులలో ఇప్పటికీ మారు మోగుతూనే ఉంటుంది.
ఏప్రిల్ 2018లో స్ఫూర్తిమంతమైన ఒక కార్య క్రమం దిగ్విజయంగా జరిగింది. 1917 ఏప్రిల్ 10 న మహాత్మాగాంధీ చంపారన్ సత్యాగ్రహం ప్రా రంభించారు.
ఏ అంశాన్నరుునా నిశితంగా పరిశీలించి, అందులో సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లే అంశాలున్నాయూ, లేవా.. అనే విషయూన్ని స్పష్టంగా చెప్పే రచయితలు వేళ్లమీద లెక్కించదగ్గ మందే ఉంటారు.
మొదటగా క్రితం సంవత్సరం జరిగిన ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల గురించి గుర్తు చేసుకుందాం. ఈ సభల సందర్భంగా మహాకవుల చిత్రాలను కళాతోరణాలుగా ఏర్పాటు చేయడం గర్వించదగ్గ  విషయం.
ఇప్పటికీ మహిళలకు సామాజికంగా అనేక కట్టుబాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. వారికి నచ్చిన దుస్తులు ధరించేందుకు స్వేచ్చ ఉండదు.
వయోవృద్ధుల సంరక్షణ చట్టం ఉన్నట్లు చాలామందికి తెలియదు. వయోవృద్ధులను పట్టించుకోని పిల్లలను చట్టం శిక్షిస్తుంది.


Related News